Ormekur valp hvor ofte, Islam store norske leksikon. Florø skytterlag

Date: Jul 2018 Postet av on norske, leksikon, islam, store

islam store norske leksikon

etter fødselen, og omskjæring av gutter kan markeres med store feiringer. Ved sin død i 632 var han den ubestridte hersker over størstedelen av Den arabiske halvøy. Disse gruppene

kan imidlertid sies å ha et felles mål, nemlig å opprette den islamske staten, der den religiøse loven settes som norm for økonomisk utvikling og sosialt liv. Koranen og sharia gir kvinner flere juridiske rettigheter, som rett til eiendom, råderett over egen formue og inntekt og rett til særeie for gifte kvinner. Shawwal og varer i tre dager; årlig takkefest som feires over hele den muslimske verden. 870 en av de fremste autoritetene på hadith, skal profeten ha sagt: «Englene trer ikke inn i en bolig hvor det er bilder.». Også i de skandinaviske landene er den muslimske minoriteten voksende. Jumada al-akhirah av sjia-muslimer. Den største synd er flerguderi (arab. Den rituelle avgiften skal gå til de trengende. I Nord-Afrika feires dagen blant annet med karneval og store opptog. Disse pliktene pålegges begge kjønn. Store norske leksikon (Norwegian) * / The website for the publishing house Kunnskapsforlaget (Norwegian). On, store Norske Leksikon announced that from there would be no new editions. I praksis har de rettslærde ( ulama ) fått særlig autoritet. Barnets første koranlesing blir også markert. Sunniislam har ikke noe organisert presteskap og heller ikke et sentralisert læreembete. Tanken om en ytre renselse som bilde på en indre eivind forberedelse til møtet med Gud, er klart formulert. Dette fremheves i hadith -tekstene. Hjemmet er også en viktig religiøs arena. Den rituelle bønnen (til forskjell fra personlig bønn, som også praktiseres) skal forrettes fem ganger daglig. Muhammads åpenbaringer er nedskrevet på arabisk. I en rekke muslimske land arbeides det i dag for innføringen av sharia. Disse fordømmer all bruk av bilder av levende vesener: Dukker og lekedyr er forbudt, og i illustrerte barnebøker tegnes mennesker uten ansikt. Den økte muslimske befolkningen skyldes både omfattende innvandring av fremmedarbeidere etter 1960, familiegjenforening i tiden etter 1975 og strømmen av flyktninger etter 1980. Dagen etter fortsetter pilegrimsreiser til Arafat-sletten utenfor Mekka, hvor pilegrimene overnatter før de drar til Mina for å kaste stein på tre steinstøtter. Islam er den nest største av verdensreligionene (etter kristendommen ) med anslagsvis 1,7 milliarder tilhengere (år 2017).

Inne i moskeene finnes det ingen bilder. Finnes både innen strikke cardigan sjiaislam og sunniislam. Dette innebærer i første rekke regler for ekteskap. Som blir regnet som en mystisk retning innen vidar simonsen islam. Samtidig talte han til hele menneskeheten. Kravet om rituell renhet preger tradisjonelt det daglige og praktiske liv i alle detaljer.

Les mer i Store norske leksikon.Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk.Med to millioner brukere i måneden og 300 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling.

And users card will be able to add new articles and suggest changes to existing articles. The fourth edition consists of 16 volumes 000 pages and 280, tidlig i islams historie fikk jihad også en for etisk tolkning. For sjiamuslimene er ashuradagen høydepunktet i en årlig ti dager lang sørgehøytid som begynner nyttårsdagen. Ifølge islams lære har Gud meddelt menneskeheten en ellers utilgjengelig kunnskap om Gud og Guds vilje med menneskene.

I 610, i måneden ramadan, fikk han sitt profetkall.Kalles også id al-saghir, den lille høytid.I tillegg til budskapet om den ene Gud inneholder Koranen de påbud og forbud som er grunnlaget for sharia, den religiøse loven.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt