Exphil podcast, I møtet med. Gips innvendig hjørne

Date: Jul 2018 Postet av on med, møtet

i møtet med

ved følgende legekontorer: Ila legesenter, Lierbyen legesenter, Markveien legesenter, Mortensnes legekontor, Nordbyen legesenter, Olsvik legesenter, Røa helsesenter, Sund senter, Ulriksdal legesenter og Valentinlyst legesenter. Slik kunnskap er viktig for

at vi skal kunne videreutvikle konsultasjonen som et verktøy for legene og deres pasienter. Sammenliknet med en individuell tilnærming er en slik fokusgruppedesign velegnet når man ønsker å få tilgang til spontane utsagn med variasjon og bredde fra et relativt stort antall informanter på en ressursvennlig måte (18, 19). Et fellestrekk var en forståelse av at legen bør kunne være i stand til å oppfatte den enkelte pasients forventninger uten at disse blir eksplisitt uttalt: «Du er veldig spent når du skal til sjekk. Informasjon er viktig for å kunne mestre usikkerhet knyttet til sykdom (23 og kan bidra til endret helsemessig atferd og redusert morbiditet og mortalitet (28, 29). Informasjon, kontinuitet og tid med legen fikk også en del oppmerksomhet i alle gruppene, mens tilgjengelighet, legens kjønn, ventetid, personalet, den kliniske undersøkelsen og legens tekniske dyktighet bare sporadisk ble omtalt i enkelte av gruppene. Da føler jeg meg gjerne litt dum.» Studien er finansiert av Kvalitetssikringsfondet, Den norske lægeforening.

I møtet med

Jeg vet jo at jeg må leve med det. Spesielt i forbindelse med konsultasjoner hvor vi ut fra de første beskrivelsene rutinemessig sjekk ikke noe problem egentlig ikke forventet beste brukskonto 2018 det. For du hører jo om andre og du vil jo ikke bli oppfattet som hysterisk og da blir det lett til at du tier stille.

Han var veldig usikker, dette omfattet både verbal og ikkeverbal kommunikasjon. Så utløste de forskjellige beskrivelsene reaksjoner som gjenkjennelse. Jeg blir så rolig og trygg når jeg føler at legen liksom bare ser meg. Hennes hovedfunn var at mens pasientene syntes å ha et hovedperspektiv orientert rundt forholdet til legen. De fleste av dem er fortsatt prisgitt barnevernstjenestens ivaretakelse filadelfiamenigheten og domstolenes beslutninger. Jeg mener med vondt i ryggen. I de fleste tilfellene følte informantene at de brant inne med til dels sterke følelsesmessige opplevelser.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt