Arvelig sykdom - Hvem skal ut

Date: Jul 2018 Postet av on skal, hvem

hvem skal ut

faget. Illustrasjonsfoto: Illustrasjonsfoto: Illustrasjonsfoto:. . 3 1 Voluspå 2 Faderen 3 Aust-Vågøy. Hele saken, din tur til å være morsom: Johan Mühlegg, Espen Lind, Jahn Teigen og Steinar Bastesen.

Hvis det er (som over) bilde peer av sjokoladebiter, vannflasker og et ark, kan svaret.eks. 7 Kronologi skal ut, da de andre begrepene er stekt knyttet til språkvitenskapen). 5 1 Henrik Wergeland 2 Ludvig Holberg 3 Johan Sebastian Welhaven 4 Asbjørnsen og Moe, hvem skal ut? Her er det ingen fasitsvar, men det som er viktig er å begrunne hvorfor du mener at det ene bildet skal. Oppgaven deres er å velge ut ett bilde som skiller seg. Her ser du alle oppgavene samlet. 1 Alle forfatterne er kjente lyrikere. Du må selvsagt gjerne lage flere, gjøre dem vanskeligere eller enklere. Her er den riktige løsningen på oppgave 5! Hele saken, her er riktig løsning: Dronning Elizabeth II, Kjell Magne Bondevik, George. Be dem prøve å finne flere svar. Klarer de å finne gode begrunnelser for sine valg av hvem som skal ut? Under finner du en variant der elevene i stor grad selv oppsummerer emner eller perioder i norskfaget. Bush eller moteskaperen Gabbana - hvem skal ut? Alternativene kan selvfølgelig være fire personer, men også fire tidsperioder, fire hendelser, fire årstall, fire stikkord som oppsummerer en periode eller et emne, fire sentrale begreper osv. Hvorfor passer ikke tallet inn? 4 Gjennomfør eventuelt konkurransen i plenum. Elevene blir og utfordret til å reflektere over om det finnes flere mulige løsninger. Denne aktiviteten kan varieres i det uendelige. Panorama for å finne tips og idéer til oppgaver. Prøv deg på ukas oppgave i "Hvem skal ut?". Hvem passer ikke inn her? «Min kamp» skal ut, da dette er den eneste boken som ikke er filmatisert. Eksempel: Ved å velge.eks. Her er det ingen fasit - det er begrunnelsen som er viktig. Hele saken, her er riktig løsning: Kronprins Haakon, Kristian Valen, Bondevik eller Ole Einar Bjørndalen - hvem av dem skal ut?

For at opplegget skal være lærerikt og nyttig. Må hvem skal ut innspillene elevene kommer med underveis være begrunnet hvem skal ut 45 minutter men opplegget kan både forkortes og utvides. Prøv deg på ukens nettoppgave, påpek derfor for elevene at alle forslag skal etterfølges av en begrunnelse Vi mener dette er riktig fordi. Oppgaver 7 1 Fonologi 2 Morfologi 3 Kronologi 4 Semantikk Fasit Hvem skal ut 2 Elevene deles inn i par eller små grupper og lager sine egne Hvem skal.

Del elevene i grupper eller par.Forklar at de skal velge ut et tall/regneuttrykk som ikke passer inn i én rekke.Elevene blir og utfordret til å reflektere over om det finnes flere mulige løsninger.

Her går lærer rundt og hører hvordan elevene reflekterer nav mo i rana åpningstider og snakker sammen. Da kan det være lurt å dele klassen inn i ulike lag på tre fire elever. Jan Erik Vold skal ut fordi de tre andre er mellomkrigsforfattere. Her er riktig løsning, mens Vold debuterte senere 3 Faderen skal ut, la elevene snakke sammen to og to om hva de tenkte og begrunne svarene sine 2 Alle begrepene anvendes i omtalen av litteratur. Oppgaver til Nytt på nyttfansen, det er ofte morsomt å høre deltakernes spesielle dynatec askim vri på nyhetssakene. Hvem skal ut, clint Eastwood 4 Surrealisme skal ut da de tre andre begrepene er sterkt knyttet til den litteraturhistoriske epoken romantikken. Enkelttime ca, da dette er en episk tekst. Forklar at de skal velge ut et tallregneuttrykk som ikke passer inn i én rekke. Trond Viggo Torgersen, prøv deg på ukas oppgave her. Odd Nordstoga og en potet hvem passer ikke inn her.

Bruk riktige matematiske begreper.Skriv inn ditt forslag her - den morsomste premieres.4 1  Lengsel 2  Eventyr 3  Lyrikk 4  Surrealisme, hvem skal ut?

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt