Rema grilltips: Elektronisk kjørebok datatilsynet

Date: Jul 2018 Postet av on elektronisk, kjørebok, datatilsynet

elektronisk kjørebok datatilsynet

i den anledning minne om at arbeidsgiver som behandlingsansvarlig er forpliktet til å ha en oversikt over hvilke personopplysninger sporingsenheten registrerer, og at de personopplysningene er nødvendige for et

uttrykkelig angitt formålet,. Personopplysningene som registreres og lagres etter formål om elektronisk kjørebok, vil være personopplysninger som knytter seg til den daglige bruken av virksomhetens bil. Virksomheten sin behandling av slike personopplysninger vil således være meldepliktig, når øvrige unntak ikke kommer til anvendelse. Sikre at ansatte ikke blir skattlagt for kjøring hjem arbeid med mindre dette er påkrevet (det foreligger flere aktuelle blefjell unntaksbestemmelser). Dette er funksjoner som ofte inkluderes som følge av at teknologien gjør det mulig, men hvor leverandøren (og kunden) ikke har foretatt noen vurdering av de personvernmessige forhold. Melding skal gis før behandlingen settes i gang og skal inneholde torill en rekke opplysninger som er listet opp i personopplysningsloven. I vurderingen av om en arbeidsgivers behandling av personopplysninger er meldepliktig må det derfor tas utgangspunkt i det uttrykkelig angitte formålet,. Det er også utviklet en mobil plattform, som gjør at brukerne kan betjene sin kjørebok via et grensesnitt for mobiltelefon. Lagring etter lov Bokføringsloven regulerer hva som anses som oppbevaringspliktig regnskapsmateriale, og bidrar i så måte til å besvare spørsmålet om personopplysningene er regulert i annen lovgivning.

Arvelig sykdom Elektronisk kjørebok datatilsynet

Hvorvidt den senere bruken tilfører den registrerte større ulemper eller om ny bruk stiller strengere krav til datakvalitet enn det opprinnelige innsamlingsformålet. Ofte uten å orientere de snekring av trapp ansatte på forhånd. Svar fra Christine, jeg ser medarbeidernes poeng og lurer litt på bakgrunnen for deres bekymring.

Behandlingsgrunnlag Det følger egg kryssord av personopplysningsloven 11 bokstav. Arbeidsmiljølovens bestemmelser regulerer hvorvidt arbeidsgiver kan iverksette det kontrolltiltak som slike prøver representerer. Den behandlingsansvarlige kan etter bestemmelsen kun behandle personopplysninger til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i virksomheten. Det finnes flere unntak fra melde og konsesjonsplikten som hovedsakelig er hjemlet i personopplysningsforskriften kapittel. Ved feil står produsent for kostnadsfri utbedring av feilen. Videre plikter arbeidsgiver å informere om annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter loven på best mulig måte.

Valg og prioriteringer skal beskrives i en sikkerhetsstrategi.Etter personopplysningsloven.En skriftlig formidling vil i den anledning kunne bidra til at informasjonen blir forståelig samtidig som den behandlingsansvarlige har dokumentasjon på at informasjonsplikten er overholdt.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt