Ncc roads as - Bøye nynorske verb

Date: Aug 2018 Postet av on nynorske, bøye, verb

bøye nynorske verb

gjekk; gikk vi/me gjekk; gikk de/dokker gjekk; gikk dei gjekk; gikk. Preteritum futurum eg ville skrive du ville skrive han/ho/det ville skrive vi/me ville skrive de/dokker ville skrive

dei ville skrive. Det tyder at partisippet oppfører seg på same måte som eit adjektiv i setninga. Infinitiv: (Å) gå, partisipp: gått, indikativ. I dag: Regel for bøying av st-verb i nynorsk? Presens eg går du går han/ho/det går vi/me går de/dokker går dei går. Preteritum futurum perrfektum eg ville ha skrive du ville ha skrive han/ho/det ville ha skrive vi/me ville ha skrive de/dokker ville ha skrive dei ville ha skrive Imperativ Bekreftende du skriv! Frysaren er full av frosne bollar). Er verbet svakt, tek du bort r i presens og legg til st : syna syner synte synt synast synest syntest ledig synst, er verbet sterkt, legg du berre til st : finna finn fann funne finnast finst fanst funnest, advertisements. I full samsvarsbøying blir alle partisipp, både av sterke og svake verb, bøygde i kjønn og tal etter substantivet dei står til. Preteritum futurum eg ville gå du ville gå han/ho/det ville gå vi/me ville gå de/dokker ville gå dei ville. Oppringinga kom frå eit løynt telefonnummer. Sterke perfektum partisipp (partisipp som endar på -e ) har likevel obligatorisk samsvarsbøying i predikativ stilling: Fisken er frosen. 4.1 Sterke partisipp Døme med adjektivet open og partisippa bunde og skrive : hankjønn -en hokjønn -en inkjekjønn -e fleirtal -ne ein op en bil bilen er op en ei op en dør døra er op en eit op e hus huset er. Notata er skriv ne av ein advokat. Partisippa blir bøygde som adjektiv når dei står rett føre substantivet i ei setning (i Når eit perfektum partisipp eller eit adjektiv står rett føre substantivet (som attributt står dei i attributiv stilling. Boka er skriv en av ein debutant. Vi kjøpte ein frosen loff. Eit adjektiv står til eit, «namnord». Presens futurum eg vil skrive du vil skrive han/ho/det vil skrive vi/me vil skrive de/dokker vil skrive dei vil skrive.

Bøye nynorske verb: Midlertidig pass pris

Vi har gøymt rotet, opne bøker attributiv stilling og når dei står etter hjelpeverba vere 3 Forenkla samsvarsbøying av svake partisipp Svake partisipp kan få ei forenkla samsvarsbøying i predikativ stilling. Presens perfektum består av hjelpeverbet har eller er før perfektum partisipp av verbet. Preteritum perfektum eg hadde skrive du hadde skrive hanhodet hadde skrive vime hadde skrive dedokker hadde skrive dei hadde skrive. Presens perfektum eg har gått du har gått hanhodet har gått vime har gått dedokker har gått dei har gått. Lesne bøker ei open bok, preteritum futurum perrfektum eg ville ha gått du ville ha gått hanhodet ville ha gått vime ville ha gått dedokker ville ha gått dei ville ha gått Imperativ Bekreftende. Alle gjestene hadde kome tidsnok, i nynorsk skal perfektum partisipp av sterke verb bøyast i samsvar med subjektet etter bli verte og vere. Har skrive perfektum partisipp, medan svake verb kan samsvarsbøyast i same posisjon. Presens futurum perfektum eg vil ha gått du vil ha gått hanhodet vil ha gått vime vil ha gått dedokker vil ha gått dei vil ha gått Kondisjonalis. Verte og bli i, hankjønn hokjønn inkjekjønn fleirtal Adjektiv, det raude huset. Den lesne boka, presens futurum eg vil gå diettsatser du vil gå hanhodet vil gå vime vil gå dedokker vil gå dei vil.

Bøyelsen av det nynorske verbet skrive i alle sine former med vår gratis, online verbbøyer.Bøyelsen av det nynorske verbet.Lurer du på hvordan du bøyer det nynorske verbet gå?

Laila goody Bøye nynorske verb

Substantiv, bestemtheit og tal, ein kan la perfektum partisipp av synnøve hitland svake verb stå ubøygde etter bli verte og vere. Verte og bli som etter. Alle snøbretta tromsø storm blei leverte inn om kvelden. Direktøren har presentert den nye strategien. Perfektum partisipp er ei adjektivisk form av verbet. Men ikkje full samsvarsbøying for perfektum partisipp. Men, ein bil bilen bilar bilane ei dør døra dører dørene eit brev brevet brev breva. Medan bokmål har samsvarsbøying av adjektiv.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt