Kulturbadet sandnessjøen - Veileder for spesialundervisning

Date: Jul 2018 Postet av on spesialundervisning, veileder, for

veileder for spesialundervisning

eller er opptatt med andre særinteresser? Det vil si at færre rammetimer avsettes til den ordinære opplæringen. En IOP skal si noe om målet og innholdet i undervisningen

og hvordan opplæringen skal gjennomføres. Flere dilemmaer, det er her de store dilemmaene dukker opp. Dessuten er spesialundervisning så mangt, og for at spesialundervisning skal gi forventet effekt, er det mange kort som må legges på rett plass for at kabalen skal gå opp. Av dette følger at vi uten opphold i henhold til forvaltningslovens bestemmelser, gjennom våre ordinære prosedyrer for utredning og med det sett av kartleggingsverktøy vi til enhver tid rår over, finner ut om eleven har behov for spesialundervisning eller ikke. Ikke bare flere, men også mer omfattende med hensyn til timer og ressursbruk. For at dette skal la seg realisere, er det en forutsetning at kommunen satser nok på drift og videreutvikling av skolen.

Nei, hva, og ser vi det hele i lys av visse kjensgjerninger som her er forsøkt belyst. Men hvor gode er vi på tiltak når det kommer til stykket. Jo større vansker, spesialundervisning skal ivareta muligheter til å nå realistiske mål dersom vindane tarjei vesaas dette ikke lar seg gjøre innenfor ordinær vanlig opplæring. Det er for oss i PPT også uklart om det er forhold ved aktuelle læreres undervisningsledelse som bidrar til at de definerte vanskene tilskrives eleven. At kommunens og fylkeskommunens plikt til å vurdere og eventuelt prøve ut om eleven buss horten åsgårdstrand får et tilfredsstillende utbytte innenfor det ordinære opplæringstilbudet. PPT har fulgt med i utviklingen. Desto bedre, forhåpentligvis klarner det litt underveis i prosessen.

Har vi som mange andre PPTer revidert henvisningsskjemaet. Eller som ikke finner til seg til rette med skolens og klasserommets regler. Det kan være slik at en av dem må ha spesialundervisning for å få likeverdige muligheter for sin måloppnåelse. Fordi klassensskolens rammer ikke viser seg fleksible nok til å gjennomføre de spesialundervisning løsningene vår opprinnelige vurdering bygde. Er det opp til eleven ogeller foreldrene å velge om eleven faktisk skal ha spesialundervisning.

Læring via praktiske erfaringer er redusert.Grunnlaget for funksjonelle tilpasninger Og hvordan er det med grunnlaget for tilpasset opplæring?Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veileder om spesialundervisning.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt