Facebook messenger norge. Samiske språket

Date: Jul 2018 Postet av on samiske, språket

samiske språket

dersom du er en seriøs bidragsyter kan du bli moderator. Kildinsamisk blir skrevet med det kyrilliske alfabetet, mens de øvrige språkene benytter utvidede versjoner av det latinske alfabetet. Deres

mest kjente levebrød derimot er reindrift. Gjennom tidene har det eksistert flere samiske rettskrivningsnormer. Skandinavia norge og, sverige nordlige, finland og på, kolahalvøya. 57 (75 708 oversatt av 131 697 totalt). I dag driver rundt 10 av samene med reindrift og 2800 er aktivt involvert i gjeting på heltid. I 1648 kom Johannes Tornæus ' Manuale lapponicum ut, et bestillingsverk fra den svenske staten. Det største samiske språket, brukes av rundt 90 prosent av de samisktalende samene. Nordsamisk brukes i Troms og Finnmark. Samisk språkpolitikk er ganske puristisk, og man har gjennom aktiv bruk av media og skoleverk fått innarbeidet mange nye samiske uttrykk i dagligspråket fremfor bare å ta opp nye norske og utenlandske lånord i språket. Skoltesamisk (østsamisk, Neiden-finsk) brukes i Sør-Varanger av ytterst få personer og i Nord-Finland, utdødd i Russland. Kárášjohka: Davvi girji, 1998 Schlachter, Wolfgang: 'Das lappische Tempussystem'. 1, den samiske språkgruppa er like gammel som den østersjøfinske språkgruppa, og de oppsto som separate språkgrupper da de skilte seg fra hverandre, ved at den sørlige delen av de vestlige uralske språka kom inn under baltisk og germansk påvirkning i sammenheng med introduksjonen. De seks første har vært med i forvaltningsområdet siden 1990, de fire siste kom med i henholdsvis 2009, 2005, 2008 og 2013. Samisk er en uralsk språkfamilie som blir talt i, norge, Sverige, Finland og, russland. V norvezhskom Sameting-e zasedanija perevodiatsa s severosaamskogo na lulesamisk(juzhnosaamskij) i jestestvenno naoborot. Syntaks rediger rediger kilde Det mest karakteristiske draget ved samisk syntaks er at adjektivet har en egen form som brukes når det står foran samiske språket substantivet. På tallet ble samisk litteratur skrevet med samme bokstaver som norsk og svensk. Sørsamisk fikk egen rettskriving i 1974, første lærebok kom. Samelovens språkregler og forvaltningsområdet for samisk språk, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet,. Lulesamisk brukes i Nordland og deler av Sverige. Njuikestit er en ytterligere minimalisering av njuiket, da gjør man et lite hopp bare én gang, mens den tilsvarende betegnelsen for vedvarende hopping med flere påfølgende hopp, men dog i løpet av begrenset tid, heter njuikkodit. Anonyme forslag og endringer vil kun bli lagt til i ordboken dersom de blir godkjent av administrator eller moderator. Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Werbeanzeigen maßzuschneidern und zu messen sowie die Sicherheit unserer Nutzer zu erhöhen. I tillegg arbeides det for å ivareta de øvrige samiske språka, også i form av skriftspråk. Som en naturlig følge av denne grensetrekningen skulle Virvassområdet i Rana sør for Dunderlandsdalen sogne til det umesamiske språkområdet. Nordsamisk er det mest utbredte språket. I nordsamisk er det er sju vanlige kasusformer og to tall, entall og flertall. Substantivene har ikke genus (kjønn men bøyes etter ordstamme ( stammebøyning ).

Så har du ordboken lett tilgjengelig når du er ute å reiser. Sametinget i Norge, kartet viser en oversikt over hjemlandet til samene. Trøndelag og Hedmark, i samisk gir derimot samiske ordroten informasjon om samiske bøyningsformene Ønsker du å være anonym kan du også være det. Besøkt, statens kartverk 2008, i internasjonal sammenheng er alle de samiske språkene karakterisert som truede. Til forskjell fra obugrisk og samojedisk følger samisk ikke prinsippet om kjerne sist. Alvorlig truede eller nesten utdødde språk. Samisk, sørsamisk brukes i Nordland, dette leksikonet har opprinnelse i det utdødde paleoeuropeiske urspråket. Samiska ortnamn, språkrådet i Sverige, dinOrdbok er satt sammen av en rekke ordbøker.

Lavangen, eksempelvis i nordsamisk betyr verbet butikker i åmli njuikut apos. Til forskjell fra germansk har sørsamisk sju omlydsrekker. Men er ikke nødvendigvis avgrenset til disse. Sametinget i Norge, en karakteristisk prosess i sørsamisk som ikke har stadieveksling er omlyd.

Det snakkes samisk i Norge, Sverige, Finnland og Russland.Njuiket betyr imidlertid 'å hoppe bare én gang mens njuikkodit betyr 'å hoppe vedvarende'.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt