. Statens reiseregning pdf

Date: Jul 2018 Postet av on pdf, statens, reiseregning

statens reiseregning pdf

andre konfigurasjoner er definert i xml-filer som ligger på samme lokasjon som applikasjonen på serveren. Flex-løsningen er bygd basert på Cairngorm arkitektur. Her finner du informasjon om særavtaler

for reiser innenlands og utenlands på statens regning. Prosjekt: Kropp, seminar med Lasse Wennerschou, Report this document, your name, email, what is the issue? Cairngorm er en lettvekts mikro-arkitektur for utvikling av rike internett applikasjoner bygd med Flex eller AIR. I statens personalhåndbok finner du: reiseavtale innenlands (særavtale for dekning av utgifter til reise og kost innenlands) reiseavtale utenlands (særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge). Andre ressurser I resources mappen ligger det en del xml-filer som er sentrale i denne applikasjonen. Applikasjonen er utviklet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD og gjort tilgjengelig som åpen kildekode for bruk og gjenbruk av andre (BSD lisens). Denne teknologien ble valgt for å gi løsningen større grad av interaktivitet og fleksibilitet med bruk av en mer dynamisk teknologi enn tradisjonelle web applikasjoner. Umiddelbare tilbakemeldinger og utfyllingshjelp skal gjøre opplæringsbehovet minimalt. Commands, alle kall mot WebServices og xml-filer starter med disse definerte commands. Hensikter: effektivisere utfyllingen redusere opplæringskrav tilgjengeliggjøre løsningen på tvers av plattformer. Les mer om cross-domain policy file her. Inndeling og struktur av ActionScript kildekoden er dermed basert på dette. Tripletex mobilløsning kan du føre reiseregningen på flytoget hjem fra flyplassen, ta bilder av utleggene dine og viderefakturere alt før du er hjemme. Xml I katalogen resources ligger config. Src, her ligger kildekoden til hele Flex-løsningen, samt ressursfiler, grafiske elementer og oppsett. KodeStruktur - innføring i kildekodens organisering og struktur. Forhandlingene mellom staten og hovedsammenslutningene (LO Stat, Unio, YS Stat og Akademikerne) om reiseavtalene i og utenfor Norge gikk til brudd. Applikasjonen krever ingen form for innlogging og kan derfor bli installert og hostet fra ethvert webserver miljø som.eks. Arbeidstakere bes kontakte egen arbeidsgiver ved spørsmål. Her finnes også de html-filene som er basis for visning av Flash-løsningen. Løsningen gjør det også mulig å dele reiseregninger med.eks. Gjør reiseregningen ferdig allerede på vei hjem! Flex er en utvidelse av Adobe Flash og krever Flash Player 9 eller høyere for å bli avspilt i nettleseren. Events, eventene er knyttet opp mot commands og er alle definert her. Les mer om papirkvitteringer og reglene her. Det er en egen klasse for hver eva command. Events er selve triggerne mot kommunikasjon mot WebServices og xml-filer i løsningen. For å unngå problematikk rundt cross-domain security anbefales det å legge WebServices og applikasjonen på samme domene. Koden består av to adskilte moduler - en Flex web applikasjon, og et sett med.NET WebServices. Disse klassene er koblet opp mot Delegates som ligger i buiness katalogen og Events som ligger i events katalogen. Eneste konfigurering som må til er å endre config.

Her er alle Value Objects som brukes i løsningen definert. Løsningen er nettbasert og plattformuavhengig, view, alle grensesnitt og komponenter som benyttes i løsningen er definert her. Ressursene som omtales gjelder satser og regler for innenlands og utenlandsreiser. Postnummerpostkontor og valutakoder, vo, start registreringen av reisen idet du går ut av døra hjemme og registrer utlegg. Control, på serversiden kan den kompilerte versjonen kopieres direkte til ønsket lokasjon på serveren. Applikasjonen vil da automatisk implementere de språkene som er definert i denne filen. Controller klassen knytter sammen og definerer alle commands og events. Kommunenavn i Norge, her følger en beskrivelse om hvordan strukturen til Flexprosjektet er bygd trondheim opp.

Hele kjennelsen kan leses her: Resultatet av kjennelse i særskilt nemnd for tvist om reiseavtalene.3) Avtalt diettsats ( statens satser / tariffavtale) 4) Måltidstrekk innenlands.Reiser med statens satser er sømløst integrert med PowerOffice Go Lønn.

En teknologi som gjør den tilgjengelig i alle nettlesere og operativsystemplattform. Du kan enkelt knytte reiser og utgifter til prosjekter og ordre i systemet. Erstatt alle steder hvor det nå står inserturltowebservicehere med url til der WebService for Reiseregningsapplikasjonen er installert. Kommunikasjon med disse tjenestene løses ved hjelp av standardiserte protokoller soaphttp. Reiser med statens satser er sømløst integrert med PowerOffice Go Lønn. Referater statens for april 2012 nøtterøy rotary klubb. Tripletex reiseregning er tilpasset den nye elektroniske regelendringen Åpne denne i et tekstediteringsprogram Notepad.

Business, her ligger kildekoden som styrer selve kommunikasjonen mellom WebServices og kall mot innlastning av xml-filer som er nødvendige for løsningen.I tillegg er det lagt opp til en løsning som fungerer med skjermlesere for blinde/svaksynte brukere.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt